doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Skutočne potrebujeme ďalšiu bezpečnostnú dohodu s USA ?

13.1.2022...Je bezpečnosť Slovenska aj keď nemá bezprostredné hranice s Ruskom, skutočne tak vážne ohrozená, že nám nestačí byť „iba“ radovým členom NATO ? aj foto

Vláda SR v stredu 12.1.2022 odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Po zverejnení textu dohody jej kritici namietajú, že ohrozuje suverenitu Slovenska okrem iného preto, lebo dovoľuje USA na našom území budovať svoje základne preto by o tejto dohode mali rozhodnúť občania SR v referende. Skôr než sa prikloníte na jednu alebo druhú stranu, bolo by dobré ozrejmiť si niekoľko málo známych faktov.

1. Slovenská jazykoveda vysvetľuje slovo základňa ako: .. objekt, ktorý je východiskom určitej činnosti. Napr. letecká základňa, vojenská základňa, pokusná základňa. 2. SR má s USA už podpísané tieto 4 zmluvy: Zmluvu medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcu sa na status ich ozbrojených síl („NATO SOFA“). Dohodu o nadobudnutí a vzájomnom poskytovaní služieb medzi MO SR a MO USA.  Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií. Dohodu o informačnej bezpečnosti. 3. V zmluve z 12.1.2022 je aj táto pasáž:  Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov SR sú ozbrojené sily USA oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory na účely prístupu a používania ozbrojenými silami USA, dodávateľmi USA, závislými osobami a inými podľa vzájomnej dohody na návštevy, výcvik, cvičenia, manévre, tranzit, podporné a súvisiace činnosti, dopĺňanie paliva do lietadiel, tankovanie plavidiel, pristátie a predletovú prípravu lietadiel, dočasnú údržbu vozidiel, plavidiel a lietadiel, ubytovanie personálu, spojenie, rozmiestňovanie síl a materiálu, predsunuté rozmiestňovanie zariadení, zásob a materiálu, činnosti v oblasti bezpečnostnej pomoci a spolupráce, spoločné a kombinované výcvikové činnosti, humanitárne činnosti a činnosti súvisiace s odstraňovaním následkov katastrof, operácie krízového manažmentu, výstavbu na podporu vzájomne dohodnutých činností a na iné účely. SR oprávňuje ozbrojené sily USA vykonávať kontrolu vstupu do dohodnutých zariadení a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výhradné použitie ozbrojenými silami USA, a koordinovať vstup so slovenskými orgánmi do dohodnutých zariadení a priestorov spoločne používaných ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami SR. Všetky tieto budovy, stavby a sústavy postavené ozbrojenými silami USA sa stanú vlastníctvom Slovenska bezprostredne po ich postavení, no budú používané ozbrojenými silami USA, pokým ich tie budú potrebovať. (minimálne 10 rokov). Ozbrojené sily USA môžu na území SR na vzájomne dohodnutých miestach zriadiť vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, otvoriť stravovacie zariadenia, spoločenské a vzdelávacie centrá a služobné rekreačné priestory na využívanie príslušníkmi ozbrojených síl USA, závislými osobami a iným oprávneným personálom podľa vzájomnej dohody. SR na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby nebude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie, inšpekčnú ani inú regulačnú kontrolu. Dohodnuté zariadenia a priestory sú Vojenské letisko Malacky-Kuchyňa a Vojenské letisko Sliač. Umožní tiež čerpať finančné prostriedky pre infraštruktúru Ozbrojených síl SR. V prvej vlne by malo ísť o približne 100 miliónov dolárov. Iniciátorom dohody je SR.

Pýtam sa. 1. Ak bola plánovaná výstavba jedného vojenského radaru ( priestor Brdy) u našich susedov v Česku považovaná za vojenskú americkú základňu alebo vojenský priestor Lešť počas pobytu vojsk ZSSR,  každý považoval za sovietsku vojenskú základňu a ak letisko Malacky-Kuchyňa a Sliač stále nesú názov leteckej základne, prečo by to, čo tam postavia a budú využívať vojska USA nemalo byť tiež vojenskou základňou ? 2. Súhlasia obyvatelia v okolí týchto leteckých základní s tým, že sa budú stretávať napr. s násobne vyššou hlukovou a ekologickou záťažou?  3. Uvedomujú si kompetentní, že tu ide o vojenské americké zariadenia operačného významu, ktoré sa automaticky môžu stať potencionálnym terčom rakiet protivníka ? 4. Je bezpečnosť Slovenska aj keď nemá bezprostredné hranice s Ruskom, skutočne tak vážne ohrozená, že nám nestačí byť „iba“ radovým členom NATO ? Preto ako občania SR, zvážme všetky plusy aj mínusy dohody, zaujímajme sa o jej dopady na náš život a nebojme sa povedať svoj názor. A rozhodnime sa zodpovedne. Príjemné zimné dni praje doko. Prečítajte si aj môj blog z roku 2014 o okupácii Krymu http://doko.blog.portal.sk/detail-europa-smeruje-k-vojnovemu-konfliktu.html?a=b545c12aa62fc8ccb44df202a9b7ef09Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

  1. Pre tých čo si myslia, že dohoda dovoľuje umiestnenie ZHN odporúčam
    prečítať si tento text z predmetnej dohody: ..."ozbrojené sily USA sú oprávnené operačne riadiť dohodnuté zariadenia a priestory"... podľa zásad platných vo vojenskom operačnom umení, ZHN (zbrane hromadného ničenia) patria do strategickej podriadenosti vojenského velenia a teda operačný stupeň velenia armády USA, o ZHN nemôže na území SR podľa dohody rozhodovať, takže nemá právo nijako s nimi disponovať ani skladovať. Inak povedané, v obsahu dohody týmto umiestnenie ZHN na území SR nie je dovolené.
    publikované: 22.01.2022 20:53:22 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Slovenská legislatíva nedefinuje pojem vojenská základňa
    a preto je priam komické, ak sa o tento pojem opiera aj interpretačná doložka, ktorej cieľom má byť bližšie vysvetlenie obsahu dohody.
    publikované: 23.01.2022 20:06:50 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014