doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú - II.časť

13.5.2022 .... a veru ešte aj v roku 2026 sa môžu nájsť takí občania, ktorí si ich uplatnia ...
Poviete si, ale spomínané pracovné kategórie na Slovensku platili len do 31.12.1999. Aké že nároky, z tohto dôvodu by sa mohli zachovať ešte doteraz ? Áno je rok 2002 a predsa Sociálna poisťovňa a slovenské súdy, s tým majú problémy aj dnes. Medzi základné nároky, ktoré čisto teoreticky môžu ešte nastať, je skorší odchod do starobného dôchodku oproti tomu, čo platí k dnešnému dátumu. Mohli by si ho uplatniť napr. baníci ale aj bývalí vojaci z povolania. Tento nárok je explicitne opísaný v ust. § 174 zákona 100/1988 Zb. ktorý bol účinný do 31.12.2003. Hlavnou podmienkou je, že občan bol zamestnaný najmenej 25 rokov. Druhou podmienkou je, že vykonával zamestnanie alebo službu v I. alebo II. kategórii. Treťou podmienkou je, že napr. u vojakov takáto služba v I. alebo II. kategórii musí k 31.12.1999 trvať minimálne 15 rokov. Štvrtá podmienka je, že už dosiahol stanovený vek, ktorý je najmenej 56 rokov. Potom s použitím ust. § 132 tohto zákona platí, že napr. bývalý vojak, ktorý splnil uvedené podmienky a odpracoval:

19 rokov v službe I. kategórie funkcií má nárok na SD po dosiahnutí 56 rokov veku,

18 rokov v službe I. kategórie funkcií má nárok na SD po dosiahnutí 57 rokov veku,

16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo 17,5 roka v službe II. kategórie má nárok na SD po dosiahnutí 58 rokov veku,

15 rokov v službe I. alebo II. kategórii funkcií má nárok na SD po dosiahnutí 59 rokov veku.

Inak vojaci z povolania mali v spomínanom období nárok na skorší odchod do SD aj vtedy, ak boli prepustení podľa  V. časti zákona 100/1988 Zb. Museli ale splniť tieto podmienky:  vykonávať zamestnanie najmenej 25 rokov z toho: najmenej 20 rokov služby v I. kategórie funkcií, vtedy mal nárok na SD po dosiahnutí 55 rokov veku, najmenej 20 rokov služby v ostatných prípadoch (I. a II. kat.), vtedy mal nárok na SD po dosiahnutí 57 rokov veku. Že je to možné aj dnes, vyplýva z ust. § 274 ods. zákona 461/2003 Z.z., ktorého znenie od 1.1.2016 je takéto: „Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú. Všetko toto sa ale začalo už 1.6.1992, kedy zákon č. 235/1992 Zb. zrušil od 1.1.1993 pracovné kategórie. Ale tie potom na Slovensku postupne platili až do 31.12.1999. Preto sa ešte aj teraz vyskytujú prípady, že niekto si uplatňuje túto zákonnú výhodu.

Na záver uvediem možný modelový príklad. Predpokladajme, že náš modelový občan (nar.1967) , začal vykonávať službu v I. kategórii funkcii na základnej vojenskej službe ako 18 ročný. Potom sa na dobu 15 rokov stal vojakom z povolania vo funkcii I. kategórie. V zálohe bol od 1.1.2000 a pracoval ešte viac ako 10 rokov,  čiže tým by splnil aj podmienku služby do 31.12.1999, aj odpracovaných viac ako 25 rokov.  Ale tiež vieme, že stanovený vek na skorší odchod do SD, pri 15 odpracovaných rokoch v I. alebo II. kategórii,  je 59 rokov. kedy sa dá  najskôr požiadať o priznanie SD. Náš modelový občan by ho ale dosiahol až v roku 2026. Čiže žiadosť o priznanie SD z titulu využitia nárokov vyplývajúcich z výkonu služby v I. kategórii, môže podať až o 4 roky. Pochopiteľne, pri dodržaní všetkých zákonných podmienok, a ak ešte neboli uplatnené nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Stále ale treba vychádzať aj z právneho stavu, ktorý platil v dobe skončenia služby vojaka z povolania. Viac o tejto téme sa dozviete na  http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=606680e779eb7982813076245c173467 Príjemný víkend praje doko.Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014