doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú - I. časť

18.5.2016 ... život je plný paradoxov, potvrdzujú to aj snahy súčasných politikov v Čechách, ale aj na Slovensku, prinavrátiť v nejakej forme to, čo tu už niekedy bolo a to pracovné kategórie ....

Nadpis blogu je citáciou z platného zákona o sociálnom poistení. V roku 1992, keď vtedajšie Federálne zhromaždenie ČSFR, schválilo zrušenie pracovných kategórií k 31.12.1992, znela táto veta trocha inak a to tak, že „nároky sa priznávajú do 31. decembra 2016“.   Tento dátum sa  na Slovensku  ustálil až 31.12.1999, kedy prestali existovať pracovné kategórie a to na termíne  31.12.2023. Od konca roka 2015 došlo k ďalšej zmene, a tak dnes platí už len veta uvedená v nadpise, teda ... „Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú.“

Existujú desaťtisíce zamestnancov, ktorí si tieto nároky uplatnili a to v podobe skoršieho odchodu do starobného dôchodku. (Obecne platný vek bol 60 rokov). Konkrétne, dosiahnutím fyzického veku 55 rokov za podmienky, že boli zamestnaní najmenej 25 rokov a z toho odpracovali celých 10, 15 alebo 20 rokov vo vybratých  zamestnaniach. No zrušením pracovných kategórií od 1.1.2000 ostala ešte veľká skupina zamestnancov, ktorí nedosiahli plný počet  vyššie stanovených rokov, a tak nemohli odísť do dôchodku v 55. roku svojho života. Pre nich dali v roku 1992, poslanci Federálneho zhromaždenie do zákona 100/1988 Zb, nový   § 174, ktorý zohľadnil chýbajúce odpracované doby tak, že úmerne predlžuje vek 55 rokov na odchod  do dôchodku až do veku 59 rokov, čím svojim spôsobom vlastne  zmiernili tvrdosť zákona.

Napríklad, ak občan vykonával pred 1. januárom 1993 zamestnanie v  I. pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, potom mal nárok na starobný dôchodok aj vtedy, ak dosiahol vek aspoň 56 rokov, ale musel byť celkovo zamestnaný najmenej 25 rokov, z toho najmenej 14 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. a), prípadne 9,5 roka v uránových baniach, alebo 19 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) alebo ako vojak v službe I. kategórie funkcií. Po dosiahnutí 57 rokov môže bývalý vojak odísť do starobného dôchodku vtedy,  ak v I. kategórií funkcií odpracoval 18 rokov. Po dosiahnutí 58  rokov mu už stačí odpracovať iba 16 rokov v I. kategórií funkcií alebo 17,5 rokov v  II. kategórií funkcií. A 59 ročný môže odísť vtedy, ak odpracoval 15 rokov súhrne v I. a II. kategórií funkcií. Poslanci, ale pre túto skupinu zamestnancov určili zásadnú podmienku, ktorá spočíva v tom, že  zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií museli trvať k 31. decembru toho roku, kedy ešte platili pracovné kategórie. (1992 až 1999). TERAZ PLATNÁ ÚPRAVA NÁROKOV Z I. A II. PRACOVNEJ KATEGÓRIE A Z I. A II. KATEGÓRIE FUNKCIÍ VYŽADUJE ABY ZAMESTNANIE TRVALO  K 31. DECEMBRU 1999. Táto požiadavka je vysvetlená v Dôvodovej správe doslovne takto:...“Ustanovení zabezpečuje snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu občanům, kterým k datu účinnosti chybí ke vzniku nároku na důchod z I. pracovní kategorie (I. nebo II. kategorie funkcí) krátká doba s tím, že podmínkou tohoto nároku je, že uvedené zaměstnání (služba) trvalo k datu 31. prosince 1992,) byly zmírněny negativní dopady nové právní úpravy na ty pracovníky, kterým přijetí zákona zabrání získávat další "preferované" doby zaměstnán. Datum omezující zápočet doby zaměstnání (služby) získané v preferované pracovní kategorii (kategorie funkcí) je stanoveno tak, aby se vztahovalo na všechny pracovníky, kteří získali delší dobu takového zaměstnání (služby).“  Viď odkaz: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1400_02.htm

Mnohí zamestnanci, ktorí nároky z pracovných kategórií získali zamestnaním v silových rezortoch, sa dnes tento svoj nárok snažia uplatniť v Sociálnej poisťovni, pri podávaní žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Niekedy úspešne, inokedy bez úspechu. Pritom si ale neuvedomujú, že zákonodarcovia z vyššie uvedených podmienok, najmä k podmienke trvania zamestnania k 31.12. nedali žiadnu výnimku. Naviac, až do 1.5. 1998, kedy nadobudol platnosť zákon 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov, boli ich starobné dôchodky vypočítavané najmä s využitím zákona 100/1988 Zb a to buď podľa jeho Piatej časti (do 1.5.1998), a po tomto termíne aj podľa § 21 a § 174. Článkom som chcel pomôcť v ľahšom zorientovaní sa v danej problematike a tak predísť aj možným nedorozumeniam a mnohokrát aj zbytočným právnym sporom pri právoplatnom uplatňovaní nárokov z titulu skoršieho splnenia fyzického veku (55 až 59 rokov) vyplývajúceho zo zamestnaní I. a II. pracovnej kategórie. Vždy je ale potrebné  vychádzať aj z právneho stavu, ktorý platil v dobe skončenia služby vojaka z povolania a ešte neboli uplatnené nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie. Prajem príjemný deň doko

 


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014