doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Dvojtvárnosť ministra Naďa

3.12.2022 ...Jedným slovom hanba a verím, že tento postoj pána ministra primerane „ocení“ najmä široká verejnosť..

Vo viacerých mojich blogoch som písal o probléme, ktorý riešia výsluhoví dôchodcovia. Ich snaženie vyústilo do podania petície, ktorej výsledok bol 14.11.2022 z ministerstva vnútra doručený petičnému výboru.  S týmto záverom:  "Na základe všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú. Obdržaním tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru"  Z úcty ku všetkým, takmer 3 400 podporovateľom chcem uviesť, že spôsob a forma riešenia petície tzv. kompetentnými orgánmi, podľa mňa vôbec nemala za cieľ riešiť podstatu problému, ale ich cieľom bolo vybaviť 2 listy papiera, ktoré mali názov petícia. Opieram sa o tieto fakty.

1. Už v Dôvodovej správe k návrhu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý bol v roku 2002 prejednaný v NR SR ako parlamentná tlač č. 1379 a celý materiál je prístupný po kliknutíhttps://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=2&CPT=1379 je jasne napísané, že zákonodarca chce aby sa dôchodky civilné aj výsluhové zvyšovali v rovnakom termíne. Vtedy (rok 2002) to bol 1.júl. a teraz (rok 2022) by to jednoznačne mal byť 1. január. Lebo už v roku 2009, parlament zmenil termín zvyšovania dôchodkov na 1.1.

2. Z doteraz nevysvetlených dôvodov, sa tento termín nedostal aj do zákona 328/2002 Z. z. a tak táto anomália trvá stále. A preto bola 2.8.2022 vyhlásená petícia, ktorú podporilo 3 386 osôb. Ministerstvo obrany ju obdržalo 22.9.2022. a už 30. 9. 2022 oznámilo petičnému výboru jej vybavenie.  Kde píše asi toto. Predmet petície sa týka návrhu na prijatie novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“), ktorou by došlo k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkových dávok z osobitného dôchodkového systému a všeobecného systému dôchodkového poistenia k 1. januáru kalendárneho roka. Vychádzajúc z obsahu petície je možné konštatovať, že predmet petície nespadá do pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

3. Pritom minister obrany bol o probléme informovaný už 26. júla 2022 na spoločnom stretnutí verejných subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z Ministerstva obrany SR na činnosť a na špecifické projekty na rok 2022. V diskusii o harmonizácii dátumov pre valorizáciu výsluhových dôchodkov minister obrany sa vyjadril, že táto téma by vyžadovala rozsiahlu politickú diskusiu a veľký zásah do celého systému sociálneho zabezpečenia, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť kontraproduktívne.

4. V rozhovore pre TASR 3.12.2022 minister obrany Naď povedal aj toto: Citujem - Neschválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 by znamenalo zrušenie plánovaného zvyšovania platov vojakov v novom roku. Od schválenia rozpočtu sa odvíja aj plánované sedempercentné zvyšovanie platov vojakov i štátnych zamestnancov. Upozornil tiež na zvyšovanie nákladov spôsobených infláciou. Koniec citácie. 

Pán minister si je teda plne a veľmi dobré vedomý toho, že tu máme zvyšovanie nákladov, ktoré je spôsobené infláciou, a preto sa zrejme stará aj o 7 % navýšenie platov profesionálnych vojakov. (Hoci inflácia už teraz dosiahla 14 %.) No to, že bývalí profesionálni vojaci, teraz dôchodcovia, sú tiež postihnutí zvyšovaním životných nákladov, ktoré je spôsobené infláciou ale valorizované dôchodky majú len 6 mesiacov z kalendárneho roka, ho už ale vôbec nezaujíma a výslovne to nechce ani riešiť. A to aj napriek tomu, že v jeho podriadenosti je VÚSZ, ktorý má v popise aj starostlivosť o vojenských dôchodcov ! V tom ja osobne vidím falošné a dvojtvárne správanie sa politika k podriadeným. Tým, ktorí ho držia pri politickej moci si nedovolí navrhnúť na rok 2023 zvýšenie platov len na pol roka, no vojenskí dôchodcovia sú mu už len na príťaž, tak s nimi podľa toho aj tak zaobchádza. Jedným slovom hanba a verím, že tento postoj pána ministra primerane „ocení“ najmä široká  verejnosť, ktorá sa určite zaobíde bez „dojemnej“ starostlivosti ministra obrany, ale určite nie bez profesionálnych vojakov.  Svetu mier a pokoj v čase adventu, praje doko. Podobnú tému rozoberám na http://doko.blog.portal.sk/detail-diskriminacia-poberatelov-vysluhovych-d%C3%B4chodkov-pre-povolanie-a-d%C3%B4chodcovsky-stav.html?a=e3e547aff0c0d55ca16f064dc075de5a


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Treba sa opýtať pána Galka, ktorý bol v roku 2011 ministrom obrany, prečo dopustil
  publikované: 08.12.2022 13:59:56 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Minister Naď, nedodržuje ani program vlastnej strany. Citujem -
  Navrhneme zaviesť spravodlivú a najmä stabilnú valorizáciu dôchodkov odrážajúcu zásluhovosť, s cieľom udržať minimálne jeho nominálnu hodnotu, ktorá bude reflektovať rast ekonomiky.”
  Koniec citátu. https://www.obycajniludia.sk/program-2020/stat-ktory-chrani/zodpovedna-a-doveryhodna-obrana/
  Možno, že bude treba vymeniť ministra.
  publikované: 13.12.2022 07:20:14 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014