Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Odbory pre profesionálnych vojakov. Budú, či nebudú ?

...Je to smutné, ale súčasní profesionálni vojaci, nemajú ani to, čo mali ich predchodcovia spred 30 rokov, (tých vtedy zastupovali stranícke organizácie), terajších vojakov nechráni na pracovisku nikto...

Verejná ochrankyňa práv sa 6.4.2021 obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so zákonnými prekážkami výkonu práva vojakov a vojačiek združovať sa v odboroch. Ombudsmanka dodala, že aktuálna právna úprava bráni efektívnemu vedeniu demokratickej diskusie medzi štátom ako zamestnávateľom a profesionálnymi vojakmi a vojačkami v záujme dosahovania a napĺňania ich hospodárskych a sociálnych záujmov. Ministrovi obrany jej argumentácie viac nevoňali ako voňali a tak až do rozhodnutia ústavného súdu sa zrejme nebude k tejto problematike vecne vyjadrovať. V čom je problém ?

1. Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov stanovil obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov. K týmto patrí aj toto: „Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.“

2. Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície  upresňuje činnosť odborových orgánov v týchto zložkách tak, že v súlade so zákonom vystupujú na ochranu práv a oprávnených záujmov ich príslušníkov.

Inak povedané, jeden ozbrojený zbor - ozbrojené sily, nesmie mať na pracovisku odbory, ale ostatné ozbrojené zbory, ich smú mať ! ? Pritom ale ústava dáva právo každému sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. ...“ Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých. Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.“  Podtrhujem, že má ísť iba o ochranu ich hospodárskych a sociálnych záujmov, čo ale nijako neobmedzuje plnenie hlavného poslania ozbrojených síl. A to, zachovanie mieru, zaručovanie obrany Slovenskej republiky a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Ono je to totiž celé divné, že profesionálni vojaci, síce majú zákonom stanovené základné práva, ale ak ich štát v zastúpení veliteľov neplní, tak profesionálny vojak nemá na pracovisku možnosť to riešiť, napr. s odborovou organizáciou. Pre ilustráciu uvediem základné práva profesionálneho vojaka: ...“ Profesionálny vojak má právo na vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadny výkon štátnej služby; peňažné náležitosti podľa tohto zákona; naturálne náležitosti podľa tohto zákona; ochranu zdravia pri výkone štátnej služby; ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s veliteľom a ostatnými profesionálnymi vojakmi; primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami služobného úradu a výkonom štátnej služby; získavanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby, ak to tento zákon umožňuje; podávanie sťažností vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.“ Neviem pochopiť ako by riešenie prípadných porušení týchto práv profesionálnych vojakov, v odborovej útvarovej organizácii, mohlo mať  negatívny vplyv na celkové plnenie vojenských rozkazov a nariadení.  

Problém je podľa mňa len jeden. Ministerstvo obrany a generálny štáb, totiž nepotrebujú „kibicov“, čiže im nepodriadené odborové organizácie, ktoré by porušovanie základných práv profesionálnych vojakov riešili. Je to smutné, ale súčasní profesionálni vojaci, nemajú ani to, čo mali ich predchodcovia spred 30 rokov, (tých vtedy zastupovali stranícke organizácie). A preto som toho názoru, že aj profesionálni vojaci by mali mať zákonnú  možnosť založiť si  odbory na svojich pracoviskách.  Príjemný deň praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. Odbory i ombudsman
    Prajem dobrý deň,
    veľmi si vážim triezve článočky, či príspevky, či názory pána Jozefa Kotuliča. Ďakujem. Nuž k téme. Odbory a dovolím si doplniť i ombudsman pre vojakov. Sledujem túto tému tu i inde a dovolím si vyjadriť svoj názor. Nie sú to len okolnosti s vývojom armády po roku 1989 , teda nie strannosť. Je to predovšetkým postoj slovenskej spoločnosti k otázke obrany ako takej. Politika sa potom premietne do štruktúry, či úlohy či financií pre obranu. Je to pochopiteľné, ale. Riadiť štát majú iba tí, ktorí na to dozreli. Otázka odborov a ombudsmana nie je jasne vysvetlená. Teda prečo má vôbec byť, jeho / ich / úloha, ale predovšetkým prečo? Bol som veliteľom i výchovným pracovníkom na všetkých stupňoch velenia i riadenia a všetko sa zvládlo. Je pravdou, že dnes už nie sú v armáde mladí chlapci, záklaďáci, na ktorých stálo gro základných funkcií. Dobre si pamätám, kedy bývalý veliteľ 10. tankového pluku po návšteve zahraničných vojsk konštatoval ,, na našich vodičov tankov vôbec nemajú,,. Bodka. Povedal všetko. A tak to vidím aj ja. Je potrebné zistiť o čo tu ide. Môj priateľ , dnes významný generál mi povedal: ,, Ivan dnešní profesionálny vojaci nerobia to, čo tí záklaďáci,,. A kto tu prácu vlastne v armáde dnes spraví, odborári, či kto teda? Áno sú to dnes profesionáli. So všetkým, od povinností cez platy, vzdelania a predovšetkým a to zdôrazňujem obranu Slovenska.
    publikované: | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014