Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak dovŕšil 65 rokov veku a ....

...ale čo si máme predstaviť pod slovným spojením "vek určený na nárok na starobný dôchodok" ?
Platiť by to síce malo až od 1.1.2022, ale za akých podmienok to bude je podľa mňa, ešte veľkou záhadou. Pritom predmetný  § 63 Zákonníka práce poslanci 4.2.2021 zmenili veľmi stručnou a jednoduchou vetou, a to v poslaneckom návrhu, ktorý predložil poslanec Viskupič. Znie takto: ... „zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok.“  Prvá časť vety je jasná, každý si vie vysvetliť čo je 65 rokov veku. Druhá časť vety kde je použité slovné spojenie ... „ vek určený  na nárok na starobný dôchodok“  je mierne povedané, nič nehovoriaca. Takéto slovné spojenie totiž nedefinuje žiadny náš zákon. Poznáme len tieto formulácie:

1. Ústava SR v Čl. 39  uvádza túto terminológiu. „Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o šesť mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti, osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí.  Čiže vetné spojenie ... „vek určený na nárok na starobný dôchodok“... tu nie je !

2. Zákon č. 461/2003 Z. z. v ust. § 65 stanovuje toto: „Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.“ Ani tu nenájdeme vysvetlenie, čo znamená vetné spojenie ... „vek určený na nárok na starobný dôchodok“... ale iba výraz "dôchodkový vek" !

3. Sám poslanec Viskupič v dôvodovej správe k predmetnej schválenej novele Zákonníka práce uvádza toto vysvetlenie: ... „Primeranosť navrhovaného ustanovenia je takisto zjavná z toho dôvodu, že zvolená veková hranica nie je naviazaná na všeobecnú zákonnú úpravu vzniku nároku na priznanie starobného dôchodku, ale je zvolená vyššia hranica.“... Veru ani tu sa človek nedozvie, čo poslanci vetou ... „vek určený na nárok na starobný dôchodok“... mali vlastne na mysli, lebo spomínajú iba nárok na priznanie starobného dôchodku. Ale ten splníme až vtedy, ak máme okrem určeného fyzického veku splnenú aj podmienku najmenej 15 rokov sociálneho poistenia !  A tak sa pýtam.

Má byť časť vety ... vek určený na nárok na starobný dôchodok“... ten vek, ktorý určuje ústava, čiže 64 rokov ?

Alebo to má byť vek, ktorý určuje Príloha 3 k zák. č . 461/2003 Z. z. ?  Čiže napr. pre mužov ročník narodenia 1959 je to po dosiahnutí 62 rokov a 10 mesiacov  a pre mužov ročník narodenia 1958 po dosiahnutí 62 rokov a 8 mesiacov ?

Alebo si to treba vysvetliť tak, že vlastne by to mal byť taký človek, ktorý okrem fyzického veku 65 rokov  splnil aj vek potrebný na priznanie starobného dôchodku ?

Alebo nakoniec ide o človeka, ktorý okrem toho, že už dosiahol 65 rokov  veku, poberá aj starobný dôchodok ?

Akosi priveľa otázok a žiadna rozumná odpoveď. Mne sa zdá, že sa poslancom podaril pomerne slušný nepodarok. Namiesto toho, aby na koniec tej vety, čo schválili (zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok) dali odvolávku na príslušné ustanovenie zákona, ktoré mali na mysli, nedali žiadny odkaz a tak si zbytočne vyrobili tajničkársky rébus. Nielenže, sebe nevystavili dobré vysvedčenie, ale nám občanom vôbec nepomohli, iba ešte viac zamotali hlavy. Príjemný deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014