Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Prečo existuje osobitný zákon na sociálne zabezpečenie silových rezortov ?

...Lebo taký je záujem štátu !
V roku 1998 poslanci NR SR schválili zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, v ktorom jednotne riešili ich nemocenské a dôchodkové poistenie, s cieľom zohľadňovať sociálne udalosti v živote profesionálnych vojakov a príslušníkov ich rodín. V dôvodovej správe sa píše: ...“ „ Cieľom zákona je zachovať princípy sociálneho poistenia pri vecnej samostatnosti a organizačnej nezávislosti na všeobecnom dávkovom systéme nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia s cieľom zohľadňovať sociálne udalosti v živote profesionálnych vojakov a príslušníkov ich rodín, ktoré vyplývajú zo špecifických dôsledkov profesionálnej služby v ozbrojených silách.

Ústavný súd SR 13. februára 2019  svojim nález č. PL.ÚS16/2017-52 okrem iného charakterizuje  osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je zverejnený v zákone  č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takto:

„Osobitný systém sociálneho zabezpečenia, upravený zákonom č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, okrem cieľa, ktorým je spolu vykonávanie čl. 39  ods.1 Ústavy SR, vychádza zo zabezpečenia objektívnych záujmov štátu na zaistení vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj potrieb obranyschopnosti SR a profesionalizácie ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Potreba existencie osobitného systému sociálneho zabezpečenia vyplynula z osobitného charakteru vykonávanej činnosti profesionálnymi vojakmi a policajtmi a z vyššej miery náročnosti na telesnú kondíciu a rizikovosti vykonávanej činnosti, t. j. následnej potreby zabezpečenia náhrady uchádzajúceho príjmu v prípade sociálnej udalosti, akou je choroba, úraz, invalidita a smrť v dôsledku výkonu tohto zamestnania vo väčšom rozsahu, ako vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Vzhľadom na záujem štátu a rešpektovanie vyššie uvedených potrieb, bol preto popri všeobecnom systéme sociálneho poistenia, ktorý logicky tieto potreby nemohol napĺňať bez ustanovovania podmienok odlišných od všeobecných podmienok platných pre ostatných poistencov, kreovaný osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov zákonom č.328/2002  Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.“

Píšem o tom preto, aby terajší noví poslanci NR SR, ale aj členovia vlády SR, pri plnení programového vyhlásenia vlády,  nezrealizovali také kroky, ktoré by boli v rozpore s nálezom ÚS SR. Tu podtrhujem najmä to, že vzhľadom na záujem štátu a rešpektovanie vyššie uvedených potrieb, potreba existencie osobitného systému sociálneho zabezpečenia vyplynula z osobitného charakteru vykonávanej činnosti profesionálnymi vojakmi a policajtmi t. z. že má byť uplatňovaná vo väčšom rozsahu, ako vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. Jedným z takýchto opatrení, by malo byť aj stanovenie valorizácie výsluhových dôchodkov podľa platného osobitného zákona  č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a nie podľa všeobecného zákona o sociálnom poistení.

A tak aj odpoveď na otázku v nadpise je jednoznačná: Lebo taký je záujem štátu ! Príjemný letný deň praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. máme ich najviac
    Máme najviac policajtov v prepočte na počet obyvateľov v EU.
    Treba im ešte aj špeciálne výsluhové dôchodky za to že s nasadením života strážia celú noc bezvýznamné stopky na cestách a šikanujú slušných ľudí.
    publikované: | autor: peter (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014