doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Poverenie prezidentky SR na výkon obmedzených právomoci vlády SR

... 15.12.2022 .. počínanie politikov sa nedá inak hodnotiť ako vrcholná arogancia a neúcta k nám, voličom. Preto si nezaslúžia ani našu podporu ...
Určite ste si už všimli, že NR SR – 15.12.2022 o 18 hod. 29 min. hlasmi 78 poslancov, vyslovila vláde SR nedôveru. Prezidentka SR podľa Čl.102 ods.1 písm. g) Ústavy SR tak musí odvolať predsedu a ostatných členov vlády SR. Potom členov vlády svojim rozhodnutím, vyhláseným v Zbierke zákonov SR, poverí vykonávaním ich právomoci a to až do vymenovania novej vlády. Avšak, poverenie musí byť výlučne podľa  Čl. 119, písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r) Ústavy SR.  (Termín na vyhlásenie rozhodnutia v Zbierke zákonov SR nie je explicitne stanovený).

Čiže, vláda môže po svojom odvolaní  rozhodovať už len o týchto záležitostiach:  o návrhoch zákonov; o nariadeniach vlády; o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu; o medzinárodných zmluvách SR, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident SR; o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu; o vyslaní ozbrojených síl mimo územia SR na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR na účel humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie SR; o vyslaní ozbrojených síl mimo územia SR, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní (toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi NR SR).

Pritom vláda pri poverení môže síce rozhodovať aj o : vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady SR; ďalších otázkach, ktoré ustanoví zákon, ale len po predchádzajúcom súhlase prezidentky SR.

Vláda pri poverení už vôbec nemôže rozhodovať :  o programe vlády a o jeho plnení; o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR; o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv na jej jednotlivých členov; o podaní návrhu na Ústavný súd SR, aby rozhodol o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NR SR, s ústavou a s ústavným zákonom; o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky; o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu; o tom, že požiada o vyslovenie dôvery; o udelení amnestie vo veciach priestupkov. 

Takže, vláda, ktorá už nemá dôveru poslancov NR SR a má osekané právomoci, podľa mňa, už toho veľa nemôže pokaziť, ale ani nemôže veľa užitočného urobiť. Preto je absolútne logické, že ju treba čím skôr celú vymeniť. A to sa dá dosiahnuť len predčasnými voľbami, alebo tak, že pani prezidentka SR vymenuje novú vládu, ktorá by ale musela do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred NR SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Čo by ale tiež nejakú dobu trvalo. Preto treba vyčkať ako sa rozhodne pani prezidentka.

Čo na záver ? Miesto toho, aby sme sa tešili na Vianoce, tak sa môžeme „tešiť“  na pokračujúce vajatanie našich politikov. Pritom, členovia vlády aj poslanci NR SR skladali tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov.“ Fakt je ale ten, že politici si svoje povinností v záujme občanov neplnia, lebo tí im dali mandát, že majú vládnuť 4 roky, plniť volebný program a nezaťažovať nás – voličov ich ustavičnými škriepkami. A to nesplnili ! Naviac, na Slovensku stále platia dve vyhlásené mimoriadne situácie. Náš sused Ukrajina trpí vo vojne, ktorú si nikto neprial a naši politici aj napriek tomu, stále majú chuť na páchanie svojich "nezbedností". Toto ich počínanie, sa z môjho pohľadu, nedá inak hodnotiť ako vrcholná arogancia a neúcta k nám, voličom. Preto si nezaslúžia ani našu podporu ! Svetu mier a pokoj medzi ľuďmi, v predvianočnom období, praje doko.  


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014