doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Raz pokrivené zákony, už navždy ostanú, viac či menej pokrivené

... ako delíme správy ? Na pravdivé, pravdepodobné, a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov, pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné.

Žijeme vo zvláštnych časoch. Lož, podvody, klamstvo, korupcia, krivenie zákonov, nenásytná túžba po  moci a odplate, neúcta k autoritám, strata súdnosti, atď., to všetko v súčasnej dobe lieta v médiách, Pokiaľ sa vôbec dopracujete, k nejakej ako tak, pravdivej informácii. V tejto súvislosti si spomínam na vtip z knihy Tisíc a jeden vtip, z roku 1969.  Na otázku od jedného kamaráta druhému, či vie ako delíme správy ? Bola táto odpoveď. „Na pravdivé, pravdepodobné, a nepravdivé. Pravdivé sú výsledky športových zápasov, pravdepodobné sú predpovede počasia a nepravdivé všetky ostatné.“ Vtedy tento vtip mal charakterizovať vtedajšiu spoločensko-politickú situáciu. Pritom pôvodcom tejto vety bol už Mark Twain (1835-1910).  Takže, terajšia situácia na Slovensku, je aj viac ako 100 rokov od výroku M. Twaina, podobná. Rozdiel je asi len v tom, že sa zrejme veľmi zmenil percentuálny pomer týchto správ. Dnes možno, tak asi 1 % tvoria správy zo športu a predpovede počasia a ten zvyšok sú ostatné, teda nepravdivé. Smutné, ale možno výstižné.

Pobavme sa na jednom konkrétnom prípade, ktorý dosť rezonuje. Téma - kandidáti na post prezidenta - začína byť veľmi zaujímavá. Hoci už od samého začiatku je podozrenie, že jeden ústavný činiteľ, ja by som povedal, že hneď dvaja - veľmi krivia slovenské zákony. Totiž, ústava ale aj iné zákony sú napísané tak, že štátny orgán môže konať len to, čo mu zákony prikazujú. Takže, ak je v Ústave SR Čl. 89 napísané, že predseda NR SR vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon a následne, v zákone č. 46/199 Z. z., je v ust. § 11, napísaný postup pre predsedu NR SR (do 7 dní od doručenia návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta preskúma, či návrh obsahuje zákonom ustanovené údaje, ak návrh spĺňa podmienky ustanovené zákonom, predseda NR SR návrh prijme; inak ho odmietne), tak ho musí dodržať lebo je to zákon a ten platí pre všetkých. Žiaľ, nestalo sa tak. Predseda NR SR, totiž túto svoju povinnosť preniesol na kanceláriu predsedu NR SR a na podpredsedov NR SR a to bez opory v zákone. Samozrejme, že  ak by to robil sám ako ukladá zákon, musel by prísť do konfliktu záujmov, lebo by sám na seba kontroloval a podpisoval úradný dokument, čo nie je dovolené a je aj v rozpore s dobrými mravmi. Túto moju domnienku, nepriamo potvrdili až dvaja kandidáti na prezidenta. Jeden z nich tvrdí, že registrácia jeho kandidatúry podpredsedom parlamentu je právne nulitná. Druhý zas preto, že predseda NR SR porušil príslušný zákon a aj Ústavu SR vzhľadom na to, že rozhodnutie o odmietnutí prezidentskej kandidatúry podpísal podpredseda NR SR.

A tak môžeme len špekulovať, či to urobil predseda NR SR sám od seba z neznalosti, alebo ho k takému počinu naviedol niekto iný. Malo by to zmysel vtedy, ak by súd napr. rozhodol v prospech spomínaných kandidátov. V tom prípade, by mohlo dôjsť k posunu voľby prezidenta na neskorší termín, a tak by nejaký čas nebola funkcia prezidenta obsadená – to znamená, že právomoci by podľa Čl. 105 Ústavy SR prešli na predsedu vlády SR a predsedu NR SR  (niektoré oprávnenia prezidenta podľa Čl.102 prechádzajú na vládu SR pritom môže v tom čase poveriť svojho predsedu vykonávaním niektorých právomocí prezidenta.) Na predsedu vlády ale priamo v tom čase, prechádza hlavné velenie ozbrojených síl. Iné oprávnenia prezidenta podľa Čl. 102 zasa prechádzajú aj na predsedu Národnej rady SR. 

Preto bude veľmi interesantné sledovať ako boj o kreslo prezidenta na Slovensku, nakoniec skončí. Svetu mier a nám na Slovensku zdravý rozum praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. A je to tu. 16.2.2024 Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona a napadne ju na Ústavnom súde.
    Ledva táto správa odznela v éteri, už koalícia útočí na prezidentku, lebo nesplnila ultimátum predsedu vlády. (ten jej nadiktoval, aby novelu nepodpísala). Mne správanie koalície pripomína postoje Ruska k vojne na Ukrajine. Namiesto toho aby si koalícia priznania chybu, keď takýto zložitý zákon neposudzovala v riadnom legislatívnom procese ale v skrátenom (tam sa všetky nejasnosti mohli vychytať), tak obviňuje kde koho dookola, len nie seba. Podobne aj Rusko, tiež si neprizná chybu, že začať vojnu na Ukrajine bol veľký omyl, ale ukazuje na všetkých dookola aby niečo robili a tak prispeli k mieru. Pritom by jednoducho stlačilo aby Rusko ihneď stiahlo svoje vojská z územie Ukrajiny a je po probléme !!!
    publikované: 16.02.2024 10:59:56 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Už aj predseda NR SR, inak kandidát na prezidenta SR
    tým, že vedome zdržiava vyhlásenie podpísaného zákona v Zbierke zákonov SR, vedome ignoruje zaužívanú právnu prax, porušuje dobré mravy, znevažuje inštitút skráteného legislatívneho procesu, vlastne koná tak, že úmyselne narúša normálny chod ústavných inštitúcii SR. A to v dobe, keď na Slovensku stále platí mimoriadna situácia kvôli vojne na Ukrajine. Toto by si teda mal všimnúť aj ústavný súd a jednoznačne zastaviť platnosť uvedeného zákona a to až do svojho konečného rozhodnutia.
    publikované: 20.02.2024 15:44:29 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014