doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako sa domôcť dávky v nezamestnanosti ?

... za určitých okolností je možné dostať podporu v nezamestnanosti aj vtedy, ak ste neplatili "poistenie v nezamestnanosti" ...
Podobné otázky sa objavujú na jednom bezpečnostnom webe. https://www.bezpzlozky.eu/ Bývalí príslušníci silových rezortov tam často hľadajú odpovede, ktoré by inak mali dostať od svojich nadriadených, už pri prepustení zo služobného pomeru, ale prax ukazuje, že často ich nedostanú. Píšem o tom aj preto, že pred pár dňami minister obrany oznámil zmeny v zákone o profesionálnej službe vojakov.  Okrem iného sľubuje zavedenie  systému programov sociálnej starostlivosti o profesionálneho vojaka a jeho rodinu, ako aj vytvorenie inštitútu vojenského ombudsmana. Inak povedané prax ukazuje, že bývalí príslušníci silových rezortov, očakávajú zo strany štátu, po ich prepustení zo služobného pomeru, väčšiu pomoc a ochranu.  

Ale vráťme sa k úvodnej otázke. Terajší systém sociálneho zabezpečenia je síce iný pre civilov, a iný pre príslušníkov bezpečnostných zložiek, ale obidva majú za cieľ riešiť sociálne zabezpečenie svojich klientov.  A tak,  hoci v zákone o sociálnom zabezpečení vojakov, nenájdete výraz „poistenie v nezamestnanosti“, predsa za určitých okolností môžu aj bývalí vojaci a policajti po prepustení, dostať dávku v nezamestnanosti. Umožňuje to zákon č.461/2003 Z.z. o  sociálnom poistení a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Totiž, každý poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Nárok na túto dávku má aj osoba, po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorá túto podmienku splnila a bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  Pritom, ale  nesmie poberať výsluhový príspevok, ani výsluhový dôchodok, či invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona 328/2002 Z. z. Je to možné preto, lebo obdobie poistenia, počas ktorého profesionálny vojak prispieval na výsluhový príspevok sa pre účely dávky v nezamestnanosti, považuje za obdobie poistenia v nezamestnanosti podľa zákona č. 461/2003 Z.z.  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je totiž povinný, toto poistné previesť Sociálnej poisťovni, ak o to Sociálna poisťovňa požiada, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zhrniem to asi takto. Ak bývalý príslušník ozbrojených zložiek, po prepustení zo služobného pomeru, požiada na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a úrad ho tam zaradí, dostane písomné  oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Toto oznámenie je potrebné doručiť na príslušnú pobočku SP a zároveň požiadať o priznanie dávky v nezamestnanosti. Žiadosť o dávku v nezamestnanosti netreba v Sociálnej poisťovni podávať, ak si poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnil ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Ak si poistenec uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti súčasne v pobočke Sociálnej poisťovne a na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti na základe žiadosti, ktorá jej bude doručená skôr.

Po splnení všetkých náležitosti, by teda mal mať nárok na dávku v nezamestnanosti, aj bývalý profesionálny vojak. Peknú jeseň praje doko.

 


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014