doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Valorizácia dôchodkových dávok k 1. júlu 2023

..verte alebo neverte, ale aj tu vznikajú konšpirácie a hoaxy ....

Ešte ani neuschol atrament na pozmeňovacom návrhu zákona o valorizácii dôchodkových dávok a už sa objavujú “zaručené“ výklady tejto zmeny. Napr., že tým dôchodcom, ktorí budú mať priznané dôchodky až po 1.7.2023 valorizujú ich dôchodok len raz a to o 10,6%. Druhý je vraj taký, že im obidve valorizácie jednoducho sčítajú (11,8 +10,6 = 22,4 %).  No a ako by to malo byť podľa platných zákonov SR ? Citujem:

Ústava SR: Čl. 2  (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Zákon č. 461/2003 Z. z. § 82 – Zvyšovanie dôchodkových dávok (1) Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. (2) Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania. Od 1.7. 2023 vstúpi do platnosti aj toto znenie § 293 fzb:

.
Zákon č. 328/2002 Z. z.  § 68 ods.16. Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Koniec citátu.

Takže v týchto zákonoch je jasne určené, že spomínané dávky sa musia vyplatiť jednotlivo, nesmú sa sčítať lebo ide o dve absolútne na sebe nezávislé dávky. To preto, že každú definuje iný paragraf a ani jeden nepripúšťa ich vzájomné sčítanie. Tento postup potvrdzuje aj zaužívaná prax, ktorú doteraz bežne používa Sociálna poisťovňa (SP). Na záver jeden modelový príklad: občan požiadal k 1.7.2023 o priznanie dôchodku. SP mu ho priznala vo výške 600 €. Túto sumu SP upraví o prvú valorizáciu (11,8% =70,8 €) tzn.  670,8 €. Toto následne valorizuje o druhú valorizáciu (10,6 % = 71.1 €) tzn.  741.90 €. Čiže celková vyplatená dôchodková dávka od SP, pre tohto občana, by mala byť k 1.7.2023 vo výške 741,9 €. Svetu mier a pokoj praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. Bude aj druhá valorizácia vyšiel zákon 210/2023 Z. z.
    publikované: 15.06.2023 06:15:32 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
  2. Valorizácia k 1.7.2023
    Len konšpirácie a hoaxy? Ako to nakoniec dopadlo?
    publikované: 18.06.2023 09:05:35 | autor: Dubeň (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014