doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Pápež František koriguje smerovanie slovenskej cirkvi

... Cirkev nie je pevnosť, potentát, či hrad, ktorá hľadí na svet zhora, s odstupom a vystačí si sama....

Slovensko je hore nohami. Obrazne aj doslova. Máme tu pápeža, ktorý so sebou priniesol nielen zvýšený záujem o Slovensko v celosvetovom merítku, ale aj ostrý a svieži vietor do slovenskej cirkvi. Toto sa nebojím konštatovať  po vypočutí jeho asi 18 minútového prejavu, ktorý mal v katedrále sv. Martina v Bratislave, 13.9.2021 od 10,45 hod., pre tam prítomných slovenských biskupov, kňazov, radové sestry, mníchov, seminaristov aj laikov.

Celé vystúpenie  je na https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17951/289302#0. Vyberám autentické vety, ktoré samé o sebe, potvrdzujú moje úvodné slová.

1. Pozdrav  v katedrále na úvod bol v taliančine „buongiorno“ (dobrý deň). (potlesk)

2. Pani prezidentke som povedal, že Slovensko, to je jedna poézia.

3. Cirkev nie je pevnosť, potentát, či hrad, ktorá hľadí na svet zhora, s odstupom a vystačí si sama.

4. Cirkev má byť pokorná ako bol Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným aby nás obohatil.

5. Stredobodom, centrom pozornosti nie je cirkev. Má to byť sloboda, kreativita a dialóg v rámci evanjelia.

6. Ľuďom sa nedá povedať, tu máte chleba, trošku cibule a to stačí. Hoci toto pokušenie je tu stále. Ľuďom patrí sloboda.

7. Cirkev, ktorá nedáva priestor k dobrodružstvu slobody, a to aj v duchovnom živote, takej cirkvi hrozí, že sa stane rigidnou, tvrdou a uzatvorenou.

8. Mladých neláka ponuka viery bez vnútornej slobody v rámci cirkvi, kde by mali všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať.  

9. Moji drahí, nebojte sa ľudí formovať tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu.

10. Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta, chce byť fontánou nádeje. Nikto sa nesmie cítiť utláčaný, ale každý  nech má možnosť objaviť slobodu evanjelia.

11. Neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňoval svet.

12. Pomyslíme si na veriacich ktorí musia 40 minút počúvať o témach, ktorým nerozumejú, ktoré sú mimo nich. Kňazi, biskupi zamyslíte sa nad tým, ako sa naučiť kázať, aby tu bol kontakt s ľuďmi.

13. Homília, obyčajne, by nemala byť dlhšia ako 10 minút. Pretože ľudia po 8 minútach strácajú pozornosť. Pri veľmi zaujímavej téme 10 maximálne 15 minút. Kázeň by mala byť jedna myšlienka, predstava a niečo, čo sa dotkne srdca. (potlesk). Budem trošku zlý, všimol som si, že prvé začali tlieskať mníšky, ktoré sú obeťou našich kázni. (potlesk)

14. Čo chce byť uniformované, to je vždy ideológia.

15. Kardinál Korec, ktorý bol pre cirkev väznený a prenasledovaný v roku 2000 prišiel do Ríma, išiel do katakomb, zapálil sviečku za svojich prenasledovateľov, a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto je evanjelium!

Ja zakončím slovami komentátora a prekladateľa prenosu mons. Mariána Gavendu... „Obsah príhovoru pápeža Františka bol jasný, možno prelomový, ale s jasnou a naliehavou výzvou.“ Dodávam, ale rozhodnutia ostávajú vždy na každom z nás. Všetkým prajem príjemný a sviatočný celý týždeň. doko

 


Religiozita | stály odkaz

Komentáre

  1. Rigidita cirkvi
    Cirkev na Slovensku je príliš samoľúba, narcistická.....
    publikované: 15.09.2021 22:36:18 | autor: Jozef Oskoryp (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014