doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Pomoc Ukrajine podľa Charty OSN alebo Severoatlantickej zmluvy

...Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu...

SEVEROATLANTICKÁ ZMLUVA

Washington D.C., 4. apríla 1949

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju vieru v ciele a zásady Charty Spojených národov a túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami. Sú odhodlané hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov založenú na zásadách demokracie, slobody jednotlivca a právneho poriadku, snažia sa podporovať stabilitu a blahobyt národov v severoatlantickej oblasti a sú rozhodnuté spojiť svoje úsilie o kolektívnu obranu a o zachovanie mieru a bezpečnosti,a preto sa dohodli na tejto Severoatlantickej zmluve:

Článok 5 Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým z nich v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak nastane taký ozbrojený útok, každá z nich uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu uznané článkom 51 Charty Spojených národov

Článok 7 Táto zmluva sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán, ktoré sú členmi Spojených národov, vyplývajúcich z Charty Spojených národov, ani základnej zodpovednosti Bezpečnostnej rady za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a nebude žiadnym spôsobom interpretovaná, akoby sa ich dotýkala

CHARTA
ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV

PREAMBULA
MY ĽUD SPOJENÝCH NÁRODOV, ODHODLANÍ
uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny,
ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla
ľudstvu nevysloviteľné strasti,

vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva,
v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti,
v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých
i malých,
vytvoriť pomery, v ktorých možno zachovať
spravodlivosť a úctu k záväzkom vyplývajúcim
zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva,
podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú
úroveň vo väčšej slobode
A PRE TENTO CIEĽ
pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom
v mieri ako dobrí susedia,

zjednotiť svoje sily pre zachovanie medzinárodného mieru
a bezpečnosti,
prijať zásady a zaviesť metódy zaručujúce, že sa
ozbrojené sily budú používať len v spoločnom
záujme, a používať medzinárodný mechanizmus
na podporu hospodárskeho a sociálneho
povznesenia všetkých národov,
ROZHODLI SME SA ZJEDNOTIŤ SVOJE ÚSILIE, ABY SME
DOSIAHLI TIETO CIELE

Článok 51 Charty Spojených národov Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Dopredu hovorím, že som proti každej vojne. Ale, ak už k nejakej dôjde, potom napadnutá krajina má právo na obranu v zmysle vyššie uvedených zmlúv. Áno, Ukrajina nie je v NATO, preto samozrejme nemôže dúfať, že členské štáty NATO uplatnia článok 5 spomenutej zmluvy. To ale neznamená a nikde to nie je chápané ako porušenie uvedených zmlúv, že keď Ukrajina požiada v zmysle Článku 51 Charty Spojených národov o pomoc krajinu, ktorá je síce členom NATO, ale má s Ukrajinou podpísanú bezpečnostnú dohodu, že takáto krajina nesmie vyslať svoje vojská na pomoc Ukrajine. V tomto kontexte by sme mali chápať aj vyjadrenie prezidenta Francúzska Macrona a niektorých iných štátnikov, pri jednaniach v Paríži, ktorí by v zmysle uzavretých dvojstranných zmlúv s Ukrajinou, boli ochotní na Ukrajinu vyslať svoje jednotky. Je to ich slobodné rozhodnutie a nič to nemá spoločné s NATO. Vieme, že od januára 2024 už Ukrajina podpísala bilaterálne bezpečnostné dohody s Veľkou Britániou, Nemeckom, Francúzskom, Dánskom, Kanadou a Talianskom. Prečo asi ? Preto, aby im predsa pomohli a je to ich problém, akou formou to urobia ! Rusko predsa jednoznačne porušuje  Chartu Spojených národov, v ktorej sa už v preambule píše toto: ... „pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia, zjednotiť svoje sily pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu...“ Pritom Ukrajina ani jej ochrancovia, na rozdiel od Ruska, by v tomto prípade  Chartu OSN asi ťažko porušili. Samozrejme, že ak Slovenská republika, takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou nemá, tak tam ani nesmie žiadne vojská  vyslať. Na druhej strane, ak by ale bolo velením NATO rozhodnuté, že sa uplatní čl. 5 Severoatlantickej zmluvy, potom je Slovenská republika povinná poslať našich vojakov tam, kde im to velenie NATO prikáže, lebo sme spomínanú, zmluvu už 29. marca 2004. dobrovoľne podpísali.  Uvediem podobný príklad z minulosti. ZSSR bol členom Varšavskej zmluvy, a predsa podpísal bezpečnostnú zmluvu s Afganistanom ako samostatný štát, na základe ktorej 10 rokov bojoval proti Talibanu. VZ s tým nemala predsa vôbec nič spoločné, bolo to ich slobodné rozhodnutie. Takže, aj Ukrajina si môže na pomoc prizvať každého, kto s ňou podpíše takúto dohodu. V opačnom prípade, by sme popierali samotnú Chartu Spojených národov. Rusi s takouto možnosťou určite rátali, lebo sú stálym členom Bezpečnostnej rady Spojených národov a táto skutočnosť im preto musí byť veľmi dobre známa. Takže Ukrajine by nepomáhalo NATO, ale napr. len Francúzsko a podobne. Či, takáto situácia skutočne nastane, to neviem posúdiť, ale teoreticky je to možné. Aby sa to nestalo, stačí ak Rusko začne akceptovať Chartu OSN a svoje vojská stiahne z Ukrajiny. Svetu mier a skoré ukončenie všetkých vojen praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

  1. Pán Fico, mier na Ukrajine nepríde sám od seba, ale raz skutočne príde !
    Ako potom odpoviete na takúto otázku: Čím konkrétnym som k mieru na Ukrajine prispel ja, Róbert Fico ? Odpoveď sa dá prejudikovať z doterajších vašich činov: Rečami !!!!
    publikované: 08.03.2024 08:27:59 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014