doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Vojaci a ich právna ochrana

EUROMIL...Vojaci sú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú rovnakú legitimitu presadzovať svoje sociálne a profesionálne záujmy ako ostatní zamestnanci. Vojaci sú vzdelanejší a špecializovanejší, ako si mnohí naši spoluobčania uvedomujú...

V posledných dňoch sa zvýšila frekvencia správ, smerujúca k problematike právnej ochrany vojakov a to nielen počas výkonu ich profesionálnej služby, ale aj po jej skončení. Zaujali ma tieto udalosti.Vo februári 2023 vznikla Asociácia vojenských občianskych združení Slovenskej republiky a Únia výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky. Teraz  10. mája 2023 je to vymenovanie prvého vojenského ombudsmana a nakoniec prijatie návrhu ústavným súdom na posúdenie práva profesionálnych vojakov združovať sa v odboroch. Návrh na začatie konania ústavný súd  prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Ide o to, že  časti zákonov o združovaní občanov a o štátnej službe profesionálnych vojakov napadla na ústavnom súde  ešte v marci 2021 vtedajšia verejná ochrankyňa práv. Argumentovala pritom, že združovanie sa v odboroch je ústavným právom, ale doterajšia právna úprava žiaľ, nedovoľuje profesionálnym vojakom a vojačkám slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov a popiera im aj vznik nezávislých odborových organizácií. Tento stav verejná ochrankyňa práv považovala za rozporný s ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Súčasná právna úprava totiž zakazuje profesionálnym vojakom vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Porušenie tohto zákazu sa prísne tresce a je dôvodom na skončenie profesionálnej služby. Funkcie vojenského ombudsmana sa už od mája 2023 ujal Roman Rybák. Jeho úlohou bude prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Minister obrany si myslí, že podnety profesionálnych vojakov a občanov poukazujúce na porušovanie základných práv a slobôd pri vykonávaní profesionálnej a štátnej služby budú vďaka tomuto inštitútu prešetrované nezávisle a objektívne.  Toľko výber z tlače.

A čo si myslím ja ? Vznik organizácií - Asociácia vojenských občianskych združení Slovenskej republiky a Únia výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky je podľa mňa zbytočne, dupľujúcim a zahmlievajúcim krokom. Ak by napr. terajší Zväz vojakov SR  bol pružnejší a aktívnejší, určite by dokázal brániť záujmy všetkých výslužilých vojakov k ich spokojnosti. Žiaľ, v mediálnom priestor je neviditeľný, ale aj nepočuteľný a tak nemá potrebnú váhu pri jednaní s politikmi. Vojenský ombudsman, by možno mohol mať lepšiu východiskovú situáciu ako spomínané združenia, lebo ho kryje zákon. Ale budú mu profesionálni vojaci viac dôverovať ?  Podľa terajších skúseností, totiž v tejto kategórií vojakov stále prevláda nedôvera a obavy, či ich sťažnosti a podnety im nakoniec viac neuškodia ako pomôžu. A vojenskí vyslúžilci tento inštitút práva,  zo zákona vôbec na riešenie svojich problémov, využívať nemôžu. Predpokladám, že ústavný súd môže pri rozhodovaní zrušenia zákazu - vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich - platného pre profesionálnych vojakov, zohľadniť aj spomínané anomálie. Totiž v Európe je celkom bežné, že vojaci majú svoje odborové organizácie. Dokonca existuje EUROMIL, čo je európska organizácia slobodných demokratických vojenských združení a odborov. https://euromil-org.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc Z tejto web stránky odcitujem toto: „ V niektorých európskych krajinách v súčasnosti prebieha dobre štruktúrovaný sociálny dialóg. Ide napríklad o Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Holandsko, Nórsko a Švédsko. Právo združovať sa je základnou požiadavkou (predpokladom) pre nadviazanie sociálneho dialógu. Bez profesijných združení alebo odborov nie je možné zastupovať profesijné a sociálne záujmy zamestnancov. Vojaci sú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú rovnakú legitimitu presadzovať svoje sociálne a profesionálne záujmy ako ostatní zamestnanci. Okrem tradičných bojových zručností sa od vojakov očakáva, že budú pôsobiť ako sprostredkovatelia a dokonca aj pracovníci sociálnej a rozvojovej pomoci, s najvyššou morálnou integritou a citlivosťou. Skrátka: vojaci sú vzdelanejší a špecializovanejší, ako si mnohí naši spoluobčania uvedomujú.“  Svetu mier a krásny máj praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Použi a zahoď alebo vyciciame ťa a dovi, dopo
  Nuž, dovolím si opäť vstúpiť na verejnú scénu, posilnený emóciami v súvislosti s ochranou, či vôbec s celkovým pohľadom zodpovedných na bývalých profesionálnych vojakov, ale aj civilných zamestnancov , ktorí pracovali v prospech vojenskej správy. Pán Kotulič vo svojom príspevku / Vojaci a ich právna ochrana / píše :
  EUROMIL...Vojaci sú vysoko kvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú rovnakú legitimitu presadzovať svoje sociálne a profesionálne záujmy ako ostatní zamestnanci. Vojaci sú vzdelanejší a špecializovanejší, ako si mnohí naši spoluobčania uvedomujú...
  Je to presne tak. , sú špecializovanejší a vzdelanejší. Venovali sme tejto téme na vysokej škole veľmi veľa študijného času, nakoľko všetci múdri vodcovia národov správne chápali, že bez človeka nič nezmôže - ani technika x -tej generácie. Len tu na tomto malom Slovensku sa po roku 1989 stále naivne tlačí do hláv občanov myšlienka, ako píšem v názve - Použi a zahoď. Samozrejme, že vravím o občanoch Slovenska, ktorí sa zaviazali chrániť túto krajinu a to s nasadením i života. Nie, nie je fráza, je to tak. Presne, ako keď vyrážajú hasiči na zásah, či záchranári letia oproti tej s kosou , len aby nezvíťazila. Vojak , ktorý je na vysokej morálnej úrovni, ovláda moderné zbrane a technológie, po prekročení ,,pracovného prahu,, tiež už nemyslí na svoje rodinné a sociálne zázemie. Plní to, čo mu velitelia a zdravý rozum nariadili. Kto závidí, či neverí, prosím môžte ísť na skusy.
  Na Slovensku po slovensky. Čo to znamená? Nuž poďme po poriadku.
  Počas služby profesionálnych vojakov / dnes už ani iní nie sú - zostávajú však ešte žoldnieri / sa štát zaviazal poskytovať rodinám vojakov byty na život v jednotlivých posádkach. Osobne a teda aj moja rodina sme boli nájomcami bytov v Seredi, Banskej Bystrici,Pezinku, Martine a nakoniec v Trenčíne. Po roku 1989 sa spoločnosť rozhodla, že musí transformovať bývalý spoločný majetok / napríklad štátny / na súkromný. Týkalo sa to aj bytovej politiky a samozrejme aj samotného vlastníctva bytového fondu. Preto sa zákonodarci rozhodli , že byty prevedú na existujúcich nájomcov . Takto sa previedli do súkromného vlastníctva stovky tisíc bytov. Kto má záujem dohľadá si potvrdenie tohto údaju na webe. Zdôrazňujem to tu preto, nakoľko bola a je údajne verejnosť zhrozená nad tým, za akých finančných podmienok sa mali odpredávať - prevádzať byty a to služobné / ale aj neslužobné / vtedy existujúcim nájomcov - profesionálnym vojakom, či občianskym zamestnancom vojenskej správy.
  Z čistého neba spadla do práve prebiehajúceho procesu odpredaja bytov / služobné a neslužobné/ v Trenčíne na Armádnej ulici politická bomba. Nuž inak to ani nazvať nie je možné. Nástroj štátu - NKÚ skontroloval, skonštatoval a bodka. Odpredaj sa zastavil a stojí a stojí. Čas však preukázal, že Slovensko sa hrdí demokraciou, či parlamentarizmom vo vládnutí, vládnutí vládou, či rozhodovaním rezortov. Veľký omyl. Vládne tu chaos , politikárčenie na miestnej , ale aj republikovej úrovni.
  Poďme na to / tie služobné byty /:

  1. Parlament

  To, že je tu právna medzera na uskutočnenie predaja služobných bytov sa vie už veľmi dávno. Aj napriek tomu sa predalo / previedlo do osobného vlastníctva vtedajším nájomcom podľa zákona č. 182/1993 tisíce služobných a neslužobných bytov. Spomeniem napríklad ,, boj,, pani poslankyne Moniky Gibalovej , ktorá aj na parlamentnej pôde častovala otázkami vtedajšieho pána ministra obrany / október 2011/ prečo že to ešte nepreviedli služobný byt pani x / nájomkyňa/ v Novej Polianke ? Teda politické sily vtedajšieho Slovenska ako tak riešili túto situáciu.
  Ale a to zdôrazňujem, parlament nenapravil svoju chybu a právna istota v súvislosti s prevodom / odpredajom posledných služobných bytov je stále rovnaká.

  2. Politický boj a jeho prostriedky na Slovensku

  Ako som spomenul, jedného pekného dňa sa zrazu objavila správa NKÚ o strašnom do neba volajúcom podvode pri odpredaji služobných bytov a to v rezortoch obrany a vnútra. Poslanci sa predháňali túto ,,kauzu,, využiť vo svoj prospech a rozoštvať verejnosť. Podarilo sa. Veď, kto že by si neprial dostať byt, za taký peniaz. Tu mentalita národa určite nepustí. Ale, ako som spomínal, nikomu akosi nevadilo, že sa takto previedlo na Slovensku stovky tisíc bytov. Do dnešného dňa sa politické motanice a nepravdy nepotvrdili. A to prosím, už prešlo toľko dní, týždňov, mesiacov , že skúsení kontrolóri, či vyšetrovatelia, či úradníci už dávno vedia, že nič protiprávneho sa neudialo. Veď verejnosť nezachytila žiadnu informáciu a súdnych sporoch na túto tému / teda okrem môjho súdneho sporu s BARMOM / a vlastne už táto téma odpredaja služobných bytov spľasla. / sú tu už iné kauzy a problémy/.

  3. Ministerstvo obrany SR

  Bol som v zelenom cez 22 rokov. Od vojačika , cez veliteľa družstva, veliteľa čaty, výkonného práporčíka, zástupcu veliteľa roty, zástupcu veliteľa tankového výcvikového práporu , dôstojník štábu pluku, príslušník veliteľstva 13. tankovej divízie , Náčelníka skupiny 13 Prote a nakoniec ako príslušník Generálne štábu Armády SR . Určite teda musím vedieť odkiaľ - pokiaľ. Bol som pri zrode nového Ministerstva obrany SR / ako pozorovateľ - občan / , kedy všetko vzniklo na zelenej lúke v Bratislave v Kutuzovových kasárňach.
  V prípade odpredaja služobných bytov , kedy ešte vtedy poslanec Jaroslav Naď a jeho rétorika / rozumej nezákonné odpredaje služobných bytov / boli v mnohých jeho politických vyjadreniach. Častoval občanov s polopravdami a nepravdami, ale čo je horšie, už ako minister obrany SR úplne ,,zabudol,, / podľa mňa sa vykašlal / na 327 obyvateľov mesta Trenčín, ktorí sú bez nájomných zmlúv / tu musím dodať, že sú v tomto počte ešte niektorí obyvatelia, ktorí sú príslušníci OS a spĺňajú podmienky pre nájomný vzťah /. Sú to nemí svedkovia právnych neporiadkov v tejto republike. Ministerstvo obrany sa hrá na slepú babu. Ak som sa viackrát dotazoval na pokračovanie odpredaja služobných bytov, tak buď sa MO SR zatajovalo / no toto v 21 storočí / alebo všetku špinu hádže na BARMO. Ak píšem o nejakej špine, tak je to predovšetkým preto, že z tejto príspevkovej organizácie robí nejakú realitnú kanceláriu v spojení s obchodníkom s bytmi. Teda, ako hovorí Zriaďovacia listina BARMA, toto je samostatný právny subjekt konajúci vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť. Ministerstvo obrany tlačí do hláv občanov tvrdenie - to oni sú tí zlí - my nie. Lenže naivnému občanovi určite uniklo to, kto je zriaďovateľ BARMA, kto ho financuje a predovšetkým čiu politiku / sociálnu a teda aj bytovú / má BARMO uskutočňovať.
  Ako pekne sa MO SR zľahka zbavilo škvŕn na svojej tvári. A ja sa teda pýtam. Ako že je to s tým sociálnym a celospoločenským zabezpečením vojakov, ktorí po zaslúženej práci odišli do civilu? Realita je evidentná:

  - občianske združenia postavené z bývalých ozbrojencov sú v troskách
  - samotný orgán / MO SR / prostredníctvom svojho oddelenia pre prácu s výsluhovými dôchodcami je takmer neviditeľný prvok jednoznačne pôsobiaci v prospech záujmových organizácií bývalých ozbrojencov

  4. BARMO / Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany /

  Právnu subjektivitu má, niet o tom žiadnych pochýb. Veď ako by bolo potom možné realizovať záujmy a potreby predovšetkým MO SR ? Ale. Všetci , ktorí boli pripomienkovaní v súvislosti s pozastavením odpredaja služobných bytov , že je to ona /BARMO / , ktorá v tejto republike rozhodne, či sa bude, alebo nebude pokračovať v odpredaji služobných bytov. Aké jednoduché sa zbaviť zodpovednosti. Však pán minister obrany, či poslanci NR SR, ktorým sme toľko krát vypisovali , aby túto krivdu na bývalých ozbrojencoch napravili. Jednoducho sa na nás vykašľali. Aj tak im už dávno neverím, história to jasne potvrdzuje. O politických stranách dneška radšej ani nehovorím. Verný to obraz dnešného Slovenska. Tak nám treba. Keď sme v nedávnej minulosti žiadali BARMO o výmenu odslúžených súčastí bytov, či odstránenie prevádzkových problémov bola odpoveď jasná - byty sa idú odpredávať, investície nebudú. Lenže , ako povedal jeden z obyvateľov na Armádnej - idú voľby, treba peniaze. Začali sa od januára 2023 diať zvláštne veci. Do investícií na Armádnej ulici sa premietli BARMOM stovky tisíc € . Na opravy chodníkov, balkónov, striech, či bytov. Je možné si to dohľadať v registry. Preto som aj podal na NKÚ podnet s cieľom zistiť, ako to s tým odpredajom služobných a neslužobných bytov a vysokými investíciami BARMOM do bytov je. Výsledok zatiaľ neviem, uvidíme. V piatok sme dostali informáciu z BARMA, že pán riaditeľ chce rozprávať s obyvateľmi -nenájomcami bytov na Armádnej v Trenčíne. Obsah ,,sedenia,, je len taký - obecný - nijaký. Uvidíme.

  5. Zväz vojakov SR a EUROMIL

  V mentalite ozbrojencov sú prirodzene zakorenené ľudské vlastnosti ako ješitnosť, nadradenosť, povýšenectvo a tak. Nejdem to tu teraz rozoberať, dá sa s niečím súhlasiť. Otázne však je, ako by malo záujmové organizácie bývalých ozbrojencov vypadať. A tu je jasným zrkadlom stav na Slovensku. Všetky dobré myšlienky , potreby , nápady vzdelaných , šikovných ľudí, bývalých ozbrojencov sú gniavený od hora i zdola. MO SR svojou zlou prácou si vôbec neuvedomuje aký ľudský potenciál tu je. Peniaze na výsluhové dôchodky nie sú všetkým. / aj tu pri valorizácii sa na nás vykašlali / . Sociálna práca s vojenským dôchodcami profesionálmi je ničotná. Pracovníkov / osvety, či sociálnych pracovníkov , alebo volajte ich ako chcete / rozprášili a duchovno tu riadia duchovní / no toto/.
  Na stránke ZV SR je stále informácia o konferencii konanej v dňoch 7. a 8. 9. 2023 na Slovensku. V obsahu konferencie okrem iného sa aj píše:
  ,, Pridanou hodnotou danej aktivity bude súhrn poznatkov a
  odporúčaní pre predstaviteľov vlády SR a rezortu obrany k zlepšeniu
  stavu ochrany oprávnených záujmov a práv vojaka (v aktívnej službe aj vo výslužbe).

  Mám už pripravený celý materiál o odpredaji služobných bytov na Slovensku pre EUROMIL. Do konca júna 2023 posielam dokument pánovi Emmanuel JACOB, President, EUROMILU ako sa tu na Slovensku jedná s bývalými vojakmi pri sociálnych otázka ich existencie, vrátane ich rodín súvisiacich s pozastavením odpredaja služobných a neslužobných bytov v Trenčíne na Armádnej ulici. V závere pánovi - Emmanuel JACOB, President, EUROMIL navrhnem, nech tu radšej ani nechodia. Veď načo? Stačí , ak klameme a podvádzame sami seba a nie je toto potrebné ešte pretláčať do sveta.
  Ivan Čaniga


  publikované: 13.05.2023 06:15:49 | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014