doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Viete kedy končí zákaz vychádzania ?

Dnes to asi nevie presne nikto. Vláda tvrdí, že 14.11.2020 o 01.00 hod, ale ÚVZ zasa, že 15.11. 2020 o 01.00 hod. Mne sa páči zajtrajšok, sobota o 01.00 hod.

Ja teda nie. Už dlhšie tvrdím, že počas obmedzení platiacich pre COVID – 19 naša vláda dáva nejasné a niekedy aj protikladné zákazy. Dnes ale skutočne neviem, či obmedzenie slobody pohybu a pobytu predstavované zákazom vychádzania platí len do zajtra, (sobota 14.11.2020 do 01.00 hod ) alebo až do 15. novembra 2020 01:00 hod. Totiž, prvý termín je uvedený v dokumente vlády SR, ktorý má názov: „Uznesenie vlády SR číslo 704/2020 zo 4. novembra 2020.“ V ňom je napísané toto: ...„Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov v územných obvodoch okresov ....slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.“  Podľa toho, by teda mal tento zákaz skutočne platiť len do soboty do 01.00 hod. aby sa naplnil dátum 14.11. 2020.  

Druhý termín,  do 15. novembra 2020 do 01:00 hod. je ale uvedený v dokumente: „ Čiastka 14/2020. Vestník vlády Slovenskej republiky. Strana 3420“ kde je uverejnená „VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto vyhláške nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona: ... „v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia, všetkým prevádzkovateľom zariadení v územných obvodoch okresov .... zakázať vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení osobám, okrem osôb uvedených vo vyhláške.“

Takže, podľa platnej slovenskej právnej úpravy, by veru ÚVZ SR, nemal mať právo, zmeniť uznesenie vlády, sám od seba, lebo ho k tomu neoprávňuje žiadny všeobecný záväzný právny predpis. Skutočne som veľmi zvedavý, čo sa stane tým občanom, ktorí sa budú držať len uznesenia vlády a zákaz vychádzania ukončia 14.11.2020 o 01.00 hod ?  Mimochodom, predmetné uznesenie vlády je vydané v Zbierke zákonov SR a určite by malo mať vyššiu právnu silu ako Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako paródia pritom vyznie fakt, že na web stránke ÚVZ SR je táto veta: "Presné znenie uznesenia vlády SR, ktoré definuje výnimky z obmedzeného pohybu na území SR od 9. do 14 novembra nájdete tu:" Tam sa skrýva Uznesenie vlády SR číslo 704/2020 zo 4. novembra 2020, ktoré tvrdí to, čo som uviedol v úvode. T. z., že platí zákaz vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 a nie do 15. novembra 2020. Príjemný a veselý víkend praje doko.   


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014