doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Valorizácia platí na príslušný kalendárny rok

6.1.2023 ... týmto neprávnym stavom trpia nielen výsluhoví dôchodcovia, ale aj poberatelia invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov...
Hoci už od 1.1.2009 všeobecne platí, že termín valorizácie dôchodkov, bol z pôvodného 1.7. predsunutý na 1.1. v kalendárnom roku, stále na Slovensku existuje značný počet poberateľov dôchodkových dávok, ktorým sú ich dávky valorizované nie od 1.1. ale až od 1.7. v príslušnom kalendárnom roku. Sú to tí občania, ktorým dávky nevypláca Sociálna poisťovňa, ale ich bývalý zamestnávatelia (silové rezorty). A tak títo poberatelia dôchodkov, namiesto 12 valorizovaných dôchodkov dostavajú ročne iba 6 valorizovaných dôchodkov. To vnáša do ich radov pocit krivdy a nespravodlivosti a to najmä preto, že sú tiež občanmi SR a musia znášať takú istú infláciu ako dôchodcovia, ktorých vypláca Sociálna poisťovňa. Príčinou tohto legislatívneho zmätku je podľa mňa, zle aplikovanie zákona pri výraze „kalendárny rok.“

Zákon č. 461/2003 Z. z. síce definuje príslušný kalendárny rok ako rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. No osobitný zákon č. 328/2002 Z. z. túto definíciu priamo nemá, ale nepriamo to môžeme nájsť vo vete ...“ výsluhové dôchodky sa zvyšujú o % zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení (461/2003) na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“ A  aj napriek tomu sa nájdu takí právnici, ktorí nevidia rozdiel napr. medzi výrazom „rok“, „kalendárny rok“ a „nasledujúci kalendárny rok“ hoci to Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vysvetľuje, jasne: Rok je obdobie 12 mesiacov a kalendárny (občiansky) rok je čas od 1. I. do 31. XII.

Ako dôkaz citujem „právne“ stanovisko jedného generálneho riaditeľa z ministerstva obrany SR. ... „Valorizácia výsluhových dôchodkov sa vykonáva každoročne k 1.júlu príslušného kalendárneho roka a poberatelia zvýšenú dávku poberajú taktiež 365 dní, od 1.júla do 30. júna.“   Všimnite si, že nie je citovaná žiadna právna norma, v ktorej by táto veta našla akú takú podporu. Ani nemôže byť citovaná, lebo túto definíciu žiadny zákon nepozná. Takže, ide o vymyslené úradnícke zdôvodnenie, bez akejkoľvek právnej podpory. Pripomínam, že Čl.12 Ústavy SR ale striktne prikazuje: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“

Takých teda máme „odborníkov“ na našich ministerstvách. A tak práve „vďaka“ ním sa môže stať to, že ak k 31.12. 2022 jeden dôchodca poberal starobný a druhý výsluhový dôchodok a to v rovnakej výške 800 euro. Potom výsluhový dôchodca dostane za celý rok 2023 oproti starobnému dôchodcovi, vyplatených o 566,4 euro menej. V roku 2024 za predpokladu, že inflácia bude okolo 10 %  to bude menej asi o 536.2 euro. A tak za tieto dva roky tento výsluhový dôchodca dostane na vyplatených dôchodkových dávkach asi o 1 102.6 euro menej ako jeho rovesník starobný dôchodca. Pritom jeden aj druhý musí znášať rovnakú infláciu. Stále si myslíte, že je to spravodlivé ?

Viete, veľmi smutné na tom všetkom je najmä to, že riešiť túto do neba volajúcu nespravodlivosť akosi nechcú,  ani organizátormi petície oslovení najvyšší funkcionári SR, poslanci NR SR, ministri ale ani verejný ochranca práv. Pritom týmto neprávnym stavom trpia nielen výsluhoví dôchodcovia, ale aj poberatelia invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov. Svetu mier a všetko najlepšie v roku 2023 praje doko.

 


Komentáre,názory | stály odkaz

Komentáre

 1. pomerne dávnejšie som si to všrmol, aj teraz vidím rozpor aj v tom, že pri valorizácii sa neberiejednak to, že od roku 1.1.2023 nám nič nevalorizovali , ak teda od 1.7.2023 by sa malavalorizácia pohybovať na úrovni 11,8% , takže týmto nezmyslom sme stratili navyše 6 mesiacov. Aj pri 13.- a 14 dôchodkoch to pobažujem za nespravodlivé, pretože to chápem ako jednmorázovú sociálnu dávku a nie dôchodok, pretože pei vyššom dôchodku poberatel dostane podstatne menej ako tí , ktorí mali nižžie dochodky, apelujem na to, že to nie je žiadná sociálna spravodlivosťž, poretože tí dôchodvovia , ktorí mali vyššie 13.-14.dôchodky sa
  plne s tým súhlasím, je načase niečo s tým robiťjednak preto, pretože prísl.OS zo zákona mali zakázané podnikať a tým by sa nemalo stať, že mnohí z príslušníkov armády to považujúp ako veľký podraz.
  publikované: 15.01.2023 15:18:43 | autor: mm (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. ukratené vésluhove dochodky
  Som ukrátený na dôchodku o valorizaciu 6 mesiacov.
  publikované: 17.02.2023 13:01:41 | autor: Pavel (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Valorizácie výsluhových dôchodkov
  Bola doba Ficovcov keď nám NEZVALORIZOVALI
  CELÝ ROK...Obyčajná svojvôľa, neschopnosť tu bola aj bude a môžete sa aj p.s..ť. Ospravedlňujem sa za vulgarizmus v skratke.
  publikované: 29.03.2023 20:00:17 | autor: Škorpión (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014