doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Slovensku (Komárno)

... je viac ako pravdepodobne, že Dunaj cez brod v Komárne roku 863, prekročili aj slovanskí vierozvestcovia Cyril a Metod ...

V roku 2019 sme boli na rodinnom výlete s cieľom spoznať, niektoré lokality na ľavom brehu Dunaja. Mňa osobne zaujalo mesto Komárno. Jednak preto, že sa tam do Dunaja vlieva najdlhšia slovenská rieka Váh, ale aj preto, že existuje aj mesto Komárom, ktoré bolo v rokoch 1896 až 1918 súčasťou dnešného slovenského Komárna. Komárom sa pôvodne nazývalo Újszőny a v skutočnosti bolo predmestím historického mesta Komárno, ležiaceho na ľavom brehu Dunaja. V roku 1892 sa obidve lokality spojili mostom cez Dunaj aby ich koncom roka 1918, rozdelila štátna hranica medzi Maďarskom a vzniknutým Československo. Komárno patrí medzi najstaršie trvalo obývané lokality na našom území (asi pred 4 tisíc rokmi). Svoje stopy tam zanechali nielen Kelti ale aj Rimania. Cez Dunaj sa tam niekedy dávno, dalo prejsť brodom. A je viac ako pravdepodobne, že ním v roku 863 prešli aj slovanskí vierozvestcovia Cyril a Metod. Teraz je jeho atrakciou predovšetkým vojenská Pevnosť Komárno, ktorá bola postavená na sútoku Váhu a Dunaja. Jej vznik sa datuje do roku 1546 a má veľmi zaujímavú históriu. Okrem iného chránila pred tureckými vpádmi, ale aj pred Napoleonovými vojskami. Odolala aj silnému zemetraseniu v roku 1763, nezničili ju ani I. a II. svetová vojna. V roku 1963 sa stala slovenskou národnou kultúrnou pamiatkou. Od roku 1968 až do roku 1991 ju využívali vojaci bývalého ZSSR. Po nich to boli vojaci slovenskej armády, aby sa v roku 2003 stala majetkom mesta Komárno. Na priblíženie reality, ponúkam niekoľko mojich nekomentovaných fotografií.