Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

S tanistrou po Šariši, vodná nádrž Jakubovany

... Na Slovensku máme 281 vodných nádrží. Z nich 231 sú malé vodné nádrže ...

Na Slovensku máme vybudovaných celkom 281 vodných nádrží, ktoré spadajú do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Z nich 231 sú malé vodné nádrže a 50 nádrží je zaradených do svetového registra veľkých priehrad (ICOLD – International Comittee on Large Dams). V týchto umelo vybudovaných vodných nádržiach možno akumulovať celkom 1,896 mld. m³ vody. Okrem veľkých, známych vodných priehrad, máme na Slovensku aj malé vodné nádrže, ktorých je 231. Jednou z nich je aj vodná nádrž Jakubovany v okrese Sabinov katalógové číslo povodia 4-32-04-065.

Vodná nádrž Jakubovany vznikla v roku 1995 prehradením potoka Telek  Nádrž sa rozprestiera na katastrálnych územiach obce Drienica a Jakubovany. Celková plocha je 2,11 ha. Hĺbka vody pri vodočte je 11 až 12 metrov. Priehradný múr tvorí sypaná zemná hrádza. Účelom vodnej nádrže má byť zabezpečenie vody v prípade požiaru, zlepšenie životného prostredia, športové rybárstvo a rekreácia. K vodnej ploche sa dá dostať z obce Jakubovany aj Drienica peši na bicykli alebo autom. Prístupová poľná cesta je ale v zlom technickom stave a nie je ani dobre vyznačená. Jej dĺžka je asi 2 kilometre. Jakubovianska priehrada je podobného typu ako známa vodná nádrž Sigord pri Prešove. Viac povedia nasledujúce fotografie z 22.4.2018.