doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Rodičovský dôchodok rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení

...na Slovensku máme dva systémy sociálneho zabezpečenia, a tak nie vždy je všetko rovnaké ...

Včera 3.6.2024, zarezonovala na verejnosti správa, o začatí vyplácania rodičovského dôchodku. Ako to už tradične na Slovensku býva, zasa išlo o neúplnú informáciu. Totiž, na Slovensku máme:

1. Rodičovský dôchodok, ktorý je dôchodkovou dávkou vyplácanou podľa § 13 ods. 2 písm. a)  bod 5 zák. č.461/2002 Z. z.  o sociálnom poistení.

2. Rodičovský dôchodok, vyplácaný rodičom osôb zúčastnených na výsluhovom zabezpečení, teda napr. rodičom profesionálnych vojakov, ktorý  je zrejme samostatnou dávkou, definovanou podľa ust. § 1 ods. 2 zák. č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V tomto zákone totiž nepatrí, do žiadneho druhu sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. (ust. § 1 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z.) Trocha podrobnejšie vysvetlím pojem „Rodičovský dôchodok vyplácaný rodičom osôb zúčastnených na výsluhovom zabezpečení.“  

Zákon 328/2002 Z.z. pod pojmom policajt rozumie príslušníka Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Pod pojmom profesionálny vojak okrem samotných profesionálnych vojakov, tam patria aj vojaci v mimoriadnej službe. Čiže, ide o občanov SR, ktorí sú v aktívnom služobnom pomere, k vyššie uvedeným zložkám.  Táto skupina občanov, totiž v roku 2023, až dodatočne získala nárok na rodičovský dôchodok  a to schválením zák. č. 210/2023 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2023 kde sú upravené podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a podmienky vzniku nároku na jeho výplatu, ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení. Teda patria tam predovšetkým poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku ale aj výsluhového dôchodku a  poberatelia invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného (vo všetkých prípadoch), až po dovŕšení stanoveného, všeobecného dôchodkového veku.

Podľa Metodického usmernenia k rodičovskému dôchodku, vydaného napr. Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia (VÚSZ) Bratislava z 15. februára 2024, sa rodičovský dôchodok za rok 2023 vyplatil v jednej úhrnnej splátke a to do 31. marca 2024. Následne je rodičovský dôchodok vyplácaný ako mesačná dávka. Teda nie ako v civilnom sociálnom poistení, jednorazovo v júni. Podobné usmernenia ako vydal VÚSZ Bratislava, určite vydali všetky hore definované zložky silových rezortov. Ak sa chcete dozvedieť o tejto téme viac, kliknite si prosím na môj blog http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=728fec5b4902729a633bbce1c87f3357. Svetu mier  a príjemný príchod leta, všetkým praje doko.

 


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014