Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Kam sa nesmie nosiť legálne držaná zbraň ?

...Prosíme Vás nevstupujte do kostola so zbraňou ...
Inšpiráciou na písanie tohto blogu mi bol jeden plagátik, ktorý je umiestnený na vstupných dverách do kostola. Zaujalo ma najmä to, že nápis nezakazuje, ale prosí aby do kostola nikto nevstupoval so zbraňou.

Obrázok:

Ako to teda je? Poprosiť či zakázať ?

Vysvetlíme si to na legálnej možnosti, keď nositeľom zbrane je občan, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu skupiny „A“. Ide o povolenie  nosiť, prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta jej použitia, len na ochranu osoby a majetku. Takýto zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov. Strieľať z takejto zbrane, ktorú je občan oprávnený nosiť, je možné iba na ochranu života, zdravia alebo majetku. Preto je držiteľovi tohto zbrojného preukazu dovolené mať strelivo v hlavni zbrane, čo mu umožňuje jej okamžité použitie. A tak zákonodarcovia obligatórne určili, kde sa s takouto zbraňou nesmie chodiť:

1. Účastníci povoleného zhromaždenia nesmú mať pri sebe strelné zbrane alebo výbušniny.

2  Účastníkovi športového, spoločenského a kultúrneho podujatia sa zakazuje vnášať na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším.

3. Zákonník práce v stati o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prikazuje zamestnávateľovi vytvoriť taký stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Zákon o BOZP to ešte rozširuje, lebo nebezpečenstvo definuje ako stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca. Podľa citátov zo Zákonníka práce a zákona o BOZP je zamestnávateľ oprávnený úplne zakázať na jeho pracoviskách nosenie zbraní,(nielen zamestnancom, ale aj ostatným osobám, ktoré sa tam zdržujú)  lebo tým realizuje svoju zákonnú, povinnosť zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov pri výkone práce na pracovisku.

Z uvedených faktov teda jasne vidíme, na ktorých miestach zákony dovoľujú zakázať nosenie zbrane.  O to viac, že ako som vyššie uviedol, nabitá zbraň môže vystreliť kedykoľvek, stačí neopatrnosť, zdravotná indispozícia a podobne. Samozrejme, že zákaz môže zamestnávateľ vydať na každom pracovisku. Teda nielen vo fabrikách, ale aj na úradoch, školách, internátoch a podobne.  Ale mal by byť viditeľný, už hneď pri vstupe na územie zamestnávateľa. Zákony to jednoznačne umožňujú. Teda o nenosenie zbrane sa nemusíme prosiť, v uvedených prípadoch je možné to aj zakázať. Samozrejme, že pri porušení zákazu môže proti vinníkom nastúpiť pracovnoprávna, priestupková alebo trestnoprávna zodpovednosť.   Opatrnosti v dnešnom liberálne demokratickom svete nie je nikdy dosť. Príjemný deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014