doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Dvojité krátenie vdovských aj vdoveckých dôchodkov

13.12.2018... svojim spôsobom ide o skrytú formu 50 % dane ....

Sú veci a deje medzi nebom a zemou, ktoré si človek všimne len náhodou, pravda pokiaľ to už predtým, nezažil na vlastnej koži. K takýmto veciam, ktoré mnohých denne netrápia,  určite patrí aj zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Bol som účastníkom debaty, pri ktorej dotknutí seniori vôbec nevedeli pochopiť, prečo je spomínaný zákon k ním taký krutý, a to najmä v takej ťažkej situácii, ak navždy stratia svoju manželku alebo manžela a stanú sa vdovami alebo vdovcami. Ide totiž o to, že ak zomrie jeden z manželov a boli splnené všetky zákonné podmienky, jeho žijúci partner si môže požiadať o vdovský (žena) alebo vdovecký (muž)  dôchodok. Vravím si v čom je tá krutosť, veď pozostalý (-á) po manželovi (-lke)  má predsa nárok na príslušný pozostalostný dôchodok (vdovecký alebo vdovský) ?  Áno je to tak, čo potvrdzuje ust. § 75 spomínaného zákona, kde  je napísané toto: „ ... Suma vdovského, vdoveckého  dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel (-lka) ku dňu smrti. Ak sú splnené podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský (vdovecký) dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku..." Pre lepšiu názornosť  si zvolím prípad, kde obidvaja manželia poberajú starobné dôchodky. Manžel 600 euro a manželka 400 euro.  Ich spoločný príjem zo SD je teda 1 000 euro. Po smrti manžela, by podľa spomínaného § 75, mal pozostalej vdove po manželovi patriť pozostalostný dôchodok. Teda  60% zo 600 euro, čomu zodpovedá  360 euro. Spolu by tak malo vdove zostať 760 euro. Čo jej síce manžela nenahradí, ale bolo by to pomerne dosť, na  jej slušné živobytie.

No skutočnosť je ale iná. Totiž, v tom istom zákone je ust. § 81  kde sa rieši súbeh viacerých, explicitne tam uvedených dôchodkov. Citujem z § 81  zákona „ ... Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dôchodkových dávok tá dávka, ktorá je vyššia, a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica. Pri rovnakej sume dôchodkových dávok sa vypláca v sume jednej polovice vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok ..." Tak sa teda vráťme k nášmu príkladu. Vdova poberá svoj starobný dôchodok vo výške 400 euro, po manželovom starobnom dôchodku jej prislúcha 360 euro. Takže vyššia dávka je 400 euro, preto jej bude aj naďalej vyplácaná v tejto výške v podobe starobného dôchodku. Nižšia suma je 360 euro a tak jej z nej ostane polovica, čo zodpovedá sume 180 euro a bude jej vyplácaná ako vdovský dôchodok po zomrelom manželovi. Sociálna poisťovňa jej teda vyplatí súbeh SD 400 euro a VdD 180 euro. Spolu to bude 580 euro. A toto druhé krátenie už bolo diskutujúcimi seniormi považované za neprimeranú krutosť, ktorú treba v zákone odstrániť. Veď aby nie, keď sa toto krátenie dá chápať, aj ako skrytá 50 % daň.

Okrem týchto dvoch krátení dôchodkových dávok, existuje aj nerovnosť pri ich zvyšovaní, či valorizácii. Toto totiž rieši ust. § 82 zákona a znie takto: „...Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok sa zvyšuje každá z týchto dôchodkových dávok. ...“  Fakt je ale ten, že sa síce každá zvýši, ale nie o rovnakú sumu. Napríklad v roku 2019 sa SD zvýšia o 2,6 % alebo najmenej o 8,70 euro,  ale vdovecké (vdovské) o oveľa menej. V našom konkrétnom modelovom príklade to bude pri SD zvýšenie o 10,4 euro a pri vdovskom dôchodku len o 2,5 euro. Čiže od 1.1.2019 bude vdova poberať SD v úhrne 410,4 euro a vdovský dôchodok vo výške 182,5 euro. Podotýkam, že toto je len jeden variant, z väčšieho množstva kombinácií, ktoré v reálnom živote iste nastanú a v blogu mi ide iba o informatívny text. Preto skôr, než sa pre niektorú z možností rozhodnete, treba sa poradiť. Rozhodujúce slovo má ale vždy poisťovňa. Pokojný predvianočný čas praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014