doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Budeme si musieť seba, svoju rodinu a svoj majetok chrániť sami ?

... chrániť nás má štát, ten by mal mať k dispozícii represívne zložky, ale najmä tvrdé a odstrašujúce zákony...

Od pondelka 8.1.2024, kedy sa v NR SR začala rozprava k návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona, to v našich politických vodách vrie. A tak sa niet čo diviť, že bokom neostali ani naši traja najvyšší ústavní činitelia. Pani prezidentka povedala 18.1.2024 v NR SR toto: Citujem ... „Pre lepšiu predstavu a zarámcovanie výhrad uvediem hneď dva príklady: páchateľ, ktorý spácha trestný čin krádeže vlámaním v obydlí a poškodenej osobe spôsobí škodu do 350 000 tisíc eur, čo pre väčšinu obyvateľov Slovenska znamená celý za ich život nadobudnutý majetok, by podľa navrhovanej právnej úpravy nemusel ísť do väzenia, ale bolo by mu možné uložiť podmienečný trest. Alebo v prípade lúpeže, pokiaľ nevznikne škoda presahujúca 35 000 eur, páchateľovi musí byť prednostne uložený podmienečný trest alebo trest domáceho väzenia.“  „Pán predseda NR SR vníma vystúpenie pani prezidentky ako prejav jej politického názoru.“  Pán predseda vlády SR povedal 18.1.2024 na Úrade vlády toto: Citujem ... Urobíme všetko pre to, aby boli návrhy zmien predložené v parlamente schválené."

A ako to vnímam ja ako radový občan tohto štátu ?  Skutočne neviem pochopiť, prečo sa majú znížiť tresty napríklad vtedy, ak páchateľ vykoná trestný čin krádeže vlámaním. Tu by mu podľa novely, musel byť prednostne  uložený podmienečný trest alebo trest domáceho väzenia ! Nemá to nijakú logiku, neobstojí ani tvrdenie koalície, že naše väznice sú preplnené a tak treba urobiť miesto pre iných, ťažších páchateľov. K tomuto, akože argumentu iba toľko. Pokiaľ sa budú mať páchatelia lepšie vo väzení, než v domácom prostredí, dovtedy kriminalita neklesne. Čo tak skúsiť viac a naplno, v prípade zlodejov a lúpežníkov, využívať ustanovenie Čl. 18 našej ústavy, kde sa umožňuje posielať osoby vo výkone trestu odňatia slobody, aj na nútené práce alebo nútené služby, a nechať ich tam dovtedy, pokiaľ nenahradia spôsobené škody ? Tiež sa pýtam ako chce štát splniť ustanovenie Čl. 21 ústavy, kde je napísané, že obydlie je nedotknuteľné a nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva – než tak, že príjme odstrašujúce zákony ?  

Možno to ťažko chápu, tí občania Slovenska, ktorí si môžu dovoliť stálu osobnú ochranku, či sofistikované bezpečnostné systémy na ochranu obydlia alebo vlastnia legálnu zbraň na ochranu seba, svojej rodiny a svojho majetku.  No, čo tí ostatní ? Tí sa, či chcú alebo nie, musia spoliehať na štát, ktorí ich má chrániť a k tomu má k dispozícii represívne zložky ale najmä tvrdé a odstrašujúce zákony.  Inak to asi ani nie je možné, lebo ak by si každý vzal ochranu do svojich rúk, tak tu máme anarchiu ako vyšitú, a to asi nechce nikto ani koalícia ani opozícia ! Preto si myslím, že všetci poslanci v NR SR, by mali mať v prvom rade záujem, chrániť práva nás, všetkých občanov a teda aj seba, predovšetkým ústavným spôsobom a až potom by sa mali hrať na koalíciu a opozíciu. To ale nastane vtedy, ak  sa zákony budú dodržiavať aj v parlamente. Svetu mier a pokoj i rozvahu do každodenného života, všetkým praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014